Lidmaatschap SV De Korrel - SV De Korrel

Ga naar de inhoud
Informatie Lidmaatschap SV De Korrel
Contributies
SV De Korrel

Contributie hoofdlid         165,00 euro
Contributie juniorschutter    65,00 euro
Inschrijfgeld SV De Korrel    50,00 euro
Inschrijfgeld Junior          25,00 euro
Basis cursus                  45,00 euro
Groot kaliber cursus          gratis

Opmerking:
Contributiejaar: juli tm juni
Je bent juniorschutter als je bij aanvang van het contributiejaar nog geen 18 jaar bent

KNSA
Contributie hoofdlid             42,50 euro
juniorschutter A (18 tm 20 jaar) 22,00 euro
juniorschutter B (15 tm 17 jaar) 17,00 euro
Inschrijfgeld                    42,50 euro

opmerking:
KNSA contributiejaar = kalenderjaar
Juniorschutters betalen bij de KNSA geen inschrijfgeld

LET OP: Bedragen voor SV de Korrel gelden voor het contributiejaar 2021 - 2022.
Bedragen voor de KNSA gelden voor het contributiejaar 2022.


Wat wordt van u verwacht:
Als lid verwachten wij van u dat u zich inzet voor de vereniging en dat u een aantal werkzaamheden verricht. Dat kan zijn de functie van baancommandant of barbeheerder of u komt helpen bij het onderhoud. Wilt u geen dienst verrichten dan is er de mogelijkheid tot afkopen. Daarnaast kan een beroep op u gedaan worden om te ondersteunen bij wedstrijden of activiteiten voor de leden, dit staat los van de diensten. Uw beroep speelt daarbij wellicht een rol.

Interesse in een lidmaatschap
Heeft u interesse in de schietsport klikt dan op deze link;

EERST LID,
DAN DE BASISCURSUS
De basiscursus bestaat uit een viertal punten:
• Powerpoint uitleg veiligheid wapens en richtmiddelen
• Veiligheid met vuurwapens op de schietbaan
• Een basistraining pistool op 25mtr
• Een basistraining geweer op 50mtr

Afsluiting van de basistraining doormiddel van een schietproef.
Als u die proef met goed gevolg aflegt mag u zelfstandig schieten op de baan.
Dit kan met verenigingswapens of eigen wapen indien u beschikt over een verlof.

Kennis maken met de schietsport kan ook, als introducé !
Een persoon mag volgens de regelgeving 3x per jaar als introducé kennis maken met de schietsport.
De introductie heeft als doel mensen kennis te laten maken met de schietsport en twijfel weg te nemen om lid te worden.

Wat moet u doen en heeft u nodig om als introducé te mogen schieten onder begeleiding van een instructeur of een ervaren schutter:
1. U bent uitgenodigd door een ander lid of heeft zich aangemeld als introducé.
2. U overlegt een door Nederlandse entiteit afgegeven geldig legitimatiebewijs zoals, Rijbewijs, Identiteitsbewijs of Paspoort.
3. U dient ingeschreven te worden in ons introducé register.
4. U draagt een badge met daarop INTRODUCÉ, nadat u ingeschreven bent in het introducee register.
5. U gaat de schietbaan op onder begeleiding en volgt nauwgezet de instructies die u gegeven worden.
6. Het wapen wordt u overhandigt op het schietpunt en dient ten alle tijden geladen of ongeladen in de richting van de kogelvanger gehouden te worden.
7. U verlaat niet zonder begeleiding het schietpunt of schietbaan.
8. Het is verboden om munitie of delen van munitie (lege hulzen) mee te nemen van de schietbaan.
9. Het is verboden om te fotograferen of filmen binnen onze vereniging, zonder toestemming van de verlofhouder.


HOOFDSPONSOR

Terug naar de inhoud