Lidmaatschap SV De Korrel - SV De Korrel

Ga naar de inhoud
Informatie Lidmaatschap SV De Korrel
Contributies
Contributie (contributiejaar: juli tm juni)
Inschrijfgeld SV De Korrel 50,00 euro
Contributie hoofdlid 165,00 euro
Contributie juniorschutter 65,00 euro
(Je bent juniorschutter als je bij aanvang van het contributiejaar nog geen 18 jaar bent)

KNSA (contributiejaar = kalenderjaar)
Inschrijfgeld 42,50 euro
(juniorschutters betalen bij de KNSA geen inschrijfgeld)

Contributie hoofdlid 42,50 euro
Contributie juniorschutter A (18 tm 20 jaar) 22,00 euro
Contributie juniorschutter B (15 tm 17 jaar) 17,00 euro
Contributie juniorschutter C (tm 14 jaar) 17,00 euro

LET OP: bovenstaande contributies voor SV de Korrel gelden voor het contributiejaar 2019-2020. Bovenstaande contributies voor de KNSA gelden voor het contributiejaar 2020.

Wat wordt van u verwacht:
Als lid verwachten wij van u dat u zich inzet voor de vereniging en dat u een aantal werkzaamheden verricht. Dat kan zijn de functie van baancommandant of barbeheerder of u komt helpen bij het onderhoud. U kunt u hiervoor aanmelden, het kan ook zijn dat u gevraagd wordt voor bepaalde werkzaamheden . Uw beroep speelt daarbij wellicht een rol.
EERST LID,
DAN DE BASISCURSUS
De basiscursus bestaat uit een viertal punten:
• Inleidend praatje
• Veiligheid met vuurwapens
• Een basistraining pistool
• Een basistraining geweer

Afsluiting van de basistraining vindt plaats met een schietproef.
Als u die proef met goed gevolg aflegt mag u zelfstandig schieten op de baan.

Kennis maken met de schietsport kan ook, als introducé !
Een persoon mag volgens de regelgeving 3x per jaar als introducé kennis maken met de schietsport.
De introductie heeft als doel mensen kennis te laten maken met de schietsport en twijfel weg te nemen om lid te worden.

Wat moet u doen en heeft u nodig om als introducé te mogen schieten onder begeleiding van een instructeur of een ervaren schutter:
1. U bent uitgenodigd door een ander lid of heeft zich aangemeld als introducé.
2. U overlegt een door Nederlandse entiteit afgegeven geldig legitimatiebewijs zoals, Rijbewijs, Identiteitsbewijs of Paspoort.
3. U dient ingeschreven te worden in ons introducé register.
4. U draagt een badge met daarop INTRODUCÉ, nadat u ingeschreven bent in het introducee register.
5. U gaat de schietbaan op onder begeleiding en volgt nauwgezet de instructies die u gegeven worden.
6. Het wapen wordt u overhandigt op het schietpunt en dient ten alle tijden geladen of ongeladen in de richting van de kogelvanger gehouden te worden.
7. U verlaat niet zonder begeleiding het schietpunt of schietbaan.
8. Het is verboden om munitie of delen van munitie (lege hulzen) mee te nemen van de schietbaan.
9. Het is verboden om te fotograferen of filmen binnen onze vereniging, zonder toestemming van de verlofhouder.


HOOFDSPONSOR

Terug naar de inhoud